مدرسه کسب و کار کارابیز و خدمات آن

مدرسه کسب و کار کارابیز و خدمات آن

مدرسه کسب و کار، مفهومی نسبتا تازه در ایران اما با سابقه طولانی و درخشان در دنیاست. سیستم آموزش آکادمیک، سیستم بسیار جذاب و علم محور است اما در طی زمان به این نتیجه رسیدیم که دانشگاه همه نیاز بازار کار را برطرف نمی کند. مدرسه کسب و کار کارابیز  سیستم آموزش آکادمیک، سیستم بسیار …

مدرسه کسب و کار کارابیز و خدمات آن ادامه »